Mänskliga rättighetsdagarna

Sensus är en av huvudarrangörerna till MR-dagarna som är Nordens största mötesplats för frågor kring mänskliga rättigheter. Dagarna ges en gång om året och äger 2022 rum i Örebro.

De mänskliga rättigheterna slår fast att alla människor har rätt att leva ett värdigt liv i frihet, trygghet och säkerhet. Temat för årets MR-dagar är Rätten till ett liv i säkerhet och trygghet.

Här finns en video som inte kan visas pga dina cookie-inställningar

Spelaren kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube. Genom att visa spelaren godkänner du att cookies sparas från Youtube enligt deras villkor.
Gå till Youtube

Årets temafilm

Olika personer har fått svara på frågan vad det innebär för dem att känna sig trygg och säker.

Samarbeta med oss

Vi samarbetar med många olika föreningar, organisationer och verksamheter. Tillsammans skapar vi mötesplatser och anordnar studiecirklar, kurser, utbildningar och kulturarrangemang.

Läs mer

Att starta och driva en demokratisk förening

Sverige har ett stort och rikt föreningsliv med cirka 200 000 ideella föreningar. Men hur går vi till väga om vi har en idé, något vi vill göra tillsammans, något vi vill förändra och om vi vill bilda en idéburen, demokratisk förening?

Sensus antidiskrimineringsbyråer

Det finns 18 lokala antidiskrimineringsbyråer i Sverige som arbetar för att förebygga och motverka diskriminering. Detta görs genom att erbjuda kostnadsfri juridisk rådgivning till den som utsatts för diskriminering och arbeta förebyggande med utbildning, opinionsbildning och informationsspridning.

Kontakt

Kom i kontakt med oss

Vi hittade inga medarbetare eller kontor som matchar din sökning. Du kan alltid kontakta oss nationellt så hjälper vi dig komma rätt.