Mänskliga rättighetsdagarna

Sensus är en av huvudarrangörerna till MR-dagarna som är Nordens största mötesplats för frågor kring mänskliga rättigheter. Dagarna ges en gång om året och äger 2023 rum i Helsingborg.

Att kunna försörja sig själv och ha möjlighet att utbilda sig är viktiga förutsättningar för möjligheten att leva ett tryggt och värdigt liv. Rätten till utbildning, rätten till arbete och rättigheter i arbetet är universella mänskliga rättigheter och gäller alla, överallt. Temat för årets MR-dagar är Rätten till utbildning och arbete.

Samarbeta med oss

Vi samarbetar med många olika föreningar, organisationer och verksamheter. Tillsammans skapar vi mötesplatser och anordnar studiecirklar, kurser, utbildningar och kulturarrangemang.

Läs mer

Att starta och driva en demokratisk förening

Sverige har ett stort och rikt föreningsliv med cirka 200 000 ideella föreningar. Men hur går vi till väga om vi har en idé, något vi vill göra tillsammans, något vi vill förändra och om vi vill bilda en idéburen, demokratisk förening?

Sensus antidiskrimineringsbyråer

Det finns 18 lokala antidiskrimineringsbyråer i Sverige som arbetar för att förebygga och motverka diskriminering. Detta görs genom att erbjuda kostnadsfri juridisk rådgivning till den som utsatts för diskriminering och arbeta förebyggande med utbildning, opinionsbildning och informationsspridning.

Kontakt

Kom i kontakt med oss

Vi hittade inga medarbetare eller kontor som matchar din sökning. Du kan alltid kontakta oss nationellt så hjälper vi dig komma rätt.