Digitalt verktyg för sång och körsång

Vill du öva på din stämma mellan repetitionerna? Behöver du en digital plattform där du kan lägga upp egna arrangemang? Söker du en samlingsplats för kören online?

We Are Voice

We Are Voice är en musiktjänst för sång och körsång. Där finns inspelad musik för att sjunga och öva på egen hand. Du kan också spela in egna arrangemang och lägga upp samt kommunicera med din kör eller grupp. Tjänsten finns som app och som webbsida i dator eller platta.

Om din grupp samarbetar med Sensus och vill använda We Are Voice så finns det möjlighet att få stöd för kostnader, helt eller delvis. Du behöver i så fall göra en överenskommelse med din kontaktperson på Sensus.

Du kan göra så här:

  • Ladda ner appen We Are Voice på App Store eller Google Play.
  • Skapa ett konto och logga in.
  • Skapa en grupp och välj Sensus som ditt studieförbund. Ange om du redan samarbetar med oss eller om du önskar börja göra det.
  • Vi får en notis om att du registrerat gruppen på oss, och kommer att kontakta dig.
  • Redan innan vi kontaktat dig kan gruppen börja använda tjänsten under en månad utan kostnad.

Se instruktionsfilmer längre ner på sidan.

Vill du prata med oss innan du skapar konto? Hör av dig till din lokala kontaktperson som du normalt har kontakt med, eller någon av våra kontaktpersoner i regionen som vet mer om We Are Voice, se längre ner på sidan.

Har du haft ett konto i ScorX?

Under sommaren 2021 gick ScorX och We Are Voice ihop och blev en och samma tjänst under namnet We Are Voice. Hade du sedan innan ett konto i ScorX har det automatiskt förts över till We Are Voice och du kan logga in med samma användarnamn och lösenord. Hade du en grupp i ScorX som var kopplad till Sensus är den kopplad till oss även i den nya tjänsten, om du eller din körledare inte kommit överens om annat med din kontaktperson i Sensus.

Har du ännu inte haft kontakt med oss angående fortsatt användande av tjänsten ber vi dig att ta kontakt.

Regionernas kontaktpersoner för frågor om We Are Voice

Region Norrland, Kicki Sjöstedt, kicki.sjostedt@sensus.se eller Birgitta Wikström, birgitta.wikstrom@sensus.se

Region Svealand, Ingrid Lonér, ingrid.loner@sensus.se

Region Stockholm-Gotland, Karin Sundin, karin.sundin@sensus.se

Region Östra Götaland, Ulla Heinstedt, ulla.heinstedt@sensus.se

Region Västra Sverige, Daniel Petrén, daniel.petren@sensus.se

Region Skåne-Blekinge, Pernilla Agardh, pernilla.agardh@sensus.se

Riksförbundet, Lisa Carr, lisa.carr@sensus.se