Bild: Sensus studieförbund

Visuellt stöd - vad är det?

Användandet av bilder och föremål som förstärkande kommunikation för ledare i organisationer och föreningar.

Visuellt stöd kan vara många olika saker, allt från bilder och föremål till tecken som komplement till tal. I det här materialet berättas det främst om bilder, men också om hur saker du har i din närhet kan användas för att förtydliga kommunikationen i mötet med andra.

Ladda ner materialet här