Bild: Illustration: Cecilia Birgerson Nordling

Under samma himmel

En interreligiös kurs för goda samtal i skolan

Under samma himmel är en interreligiös kurs som hålls för högstadieelever för att skapa goda relationer i skolan. Kursens pågår under en termin. Den omfattar ca 15 pass á 60 – 80 minuter under klassens ordinarie schema. Under kursen möter eleverna unga vuxna med olika religiös bakgrund och lyssnar till berättelser ur deras liv. I lyssnandet och bearbetningen av berättelserna får eleverna hjälp att urskilja vad som skiljer och förenar dem med andra, samt reflektera över hur de kan skapa goda relationer och på det viset mogna i ansvar för varandra.

Syftet med Under samma himmel är att utifrån FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna, arbeta långsiktigt mot alla former av förtryck, för ökad förståelse människor emellan och ett bättre klimat på skolorna.

Kontakt

Kom i kontakt med oss

Vi hittade inga medarbetare eller kontor som matchar din sökning. Du kan alltid kontakta oss nationellt så hjälper vi dig komma rätt.