Stärk ditt ledarskap

Välkommen till en studiecirkel uppdelad på sju tillfällen, där vi med hjälp av Lottapodden utforskar olika aspekter av ledarskap.

Denna studiecirkel är framtagen av Svenska Lottakåren med Sensus Studieförbund som samarbetspartner. Studiecirkeln utgår ifrån en poddserie på sju avsnitt, där Svenska Lottakårens kommunikatör Maria Öst samtalar med experter inom ledarskap. Poddserien och tillhörande utbildningsmaterial är framtagen tillsammans med Klara Rapp, Bildning Framtid.

Med utgångspunkt från ledarskapsmodellen Utvecklande ledarskap lyfts olika aspekter av ledarskap fram.

Svenska Lottakåren vill med materialet inspirera till samtal och reflektion om ledarskap. Studiecirkel är främst riktad till medlemmar i de frivilliga försvarsorganisationerna men materialet passar oavsett förening, organisation eller företag. Materialet får användas fritt om källan angivs.

Med en fördjupad självinsikt och förståelse för individers och gruppers behov, beteenden och utveckling kan vi alla bli tryggare och tydligare i kommunikationen med varandra. Det är vår förhoppning att studiecirkeln ska bidra till att stärka enskilda individers ledarskap och förmåga att leda såväl sig själva som andra.

Kontakta oss för att ta del av materialet

Kontakt

Vi hittade inga medarbetare eller kontor som matchar din sökning. Du kan alltid kontakta oss nationellt så hjälper vi dig komma rätt.