Små sånger om stora ord

Var tid har sina ord och sina tidsmarkörer. Men vissa ord som Nåd, Sanning och Förlåtelse kommer vi aldrig förbi om vi ska kunna leva tillsammans. Sången och musiken kan hjälpa oss att starta samtalet.

Studiematerialet till Jonas Engströms ”Små sånger om stora ord” vill med hjälp av sångerna uppmuntra till ärliga och nyfikna samtal. Sång och musik kan hjälpa oss att stanna i nuet, öppna upp och bearbeta våra intryck. Samtidigt erbjuder sången utrymme för samspel, kommunikation, delaktighet och olika uttryckssätt.

Materialet innehåller förslag på samtalsmetoder, reflektioner kring sångerna av Jonas Engström och frågor för ett fördjupat samtal i kören, samtalsgruppen, församlingen, med konfirmander. Eller varför inte bland vänner som vill komma djupare i sin relation.

Jonas har de senaste åren jobbat mycket med kören som växtplats både musikaliskt, andligt och socialt. Speciellt nu, i en tid när kören kanske inte kan träffas för att sjunga på samma sätt som tidigare, behöver vi hitta nya former för att fortsätta låta kören vara en växtplats.

Studiematerialet Små sånger om stora ord hjälper er att lyssna på sångerna utifrån ett nytt perspektiv, ger möjlighet att reflektera tillsammans över vad sången handlar om och vilken betydelse orden har i våra liv. Sångerna på skivan passar för dig som jobbar med kör, solosång, temagudstjänster eller konfirmander.

Noter och CD

Du kan beställa noter och cd till körmaterialet Små sånger om stora ord via Soulful Music

Soulful Music
Kontakt

Kom i kontakt med oss

Vi hittade inga medarbetare eller kontor som matchar din sökning. Du kan alltid kontakta oss nationellt så hjälper vi dig komma rätt.