Pilgrimens nyckelord – och de ekologiska ledorden

En utställning och ett samtalsmaterial.

Omställning handlar inte bara om förändrade beteenden. Det är en inre, andlig process.


Pilgrimens nyckelord
kan ge inspiration till omställning, både i våra personliga liv och i vår gemensamma strävan efter en bättre, mer jämlik och hållbar värld. De är processord, som pe­kar ut en riktning men inte ger färdiga svar. Utifrån våra olika erfarenheter och utgångspunk­ter kan vi med deras hjälp tyda livet.

De ekologiska ledorden är ett försök att synliggöra nyckelordens frigörande innebörd. Vi kan tala om frigörelse, både i yttre och inre mening – att befrias ur yttre tvång och begränsning, men också ur de låsningar som skapas av våra egna föreställningar och fördomar.

Till vart och ett av pilgrimens nyckelord har vi fogat ett ekologiskt ledord. Tanken med att på detta vis sätta samman ord i ordpar är att vi kan förstå orden på ett nytt sätt när vi förstår dem i relation till varandra. Orden hör samman och förklarar varandra.

Utställningen består av 7 bilder på kartonnage i A2 format.

Sensus erbjuder församlingar i Lunds stift att låna utställningen med tillhörande samtalsmaterial. Församlingen bekostar frakt av utställningen och rapporterar utställningen och ev. samtalsgrupper i samarbete med sin lokala kontaktperson på Sensus.

Materialet är skapat av Pilgrimscentrum Liberiet, Svenska kyrkan Lunds stift och Sensus.

För frågor och bokning

Kontakt

Vi hittade inga medarbetare eller kontor som matchar din sökning. Du kan alltid kontakta oss nationellt så hjälper vi dig komma rätt.