Naturens rättigheter

Naturens rättigheter är ett studiematerial framtaget av Svenska kyrkan och Sensus. Materialet syftar till att skapa samtal och reflektion kring klimat och natur.

Materialet består av tre delar:

 • Människan i skapelsen - teologiska utgångspunkter (pdf, 25 sidor)
  Teologiska utgångspunkter för reflektion kring klimatfrågor och naturens rättigheter. Ger en översikt över området klimatfrågor och naturens rättigheter.
  Författare: Michael Nausner, teolog
  Ladda ner

 • Har naturen rättigheter? - ett samtalsdokument (pdf, 19 sidor)
  Behandlar mer specifikt frågan om naturens rättigheter. I dokumentet ingår texten Naturens rättigheter – i en rättsgemenskap av allt skapat levande av professor Sigurd Bergmann.
  Framtaget av: Svenska kyrkans teologiska kommitté
  Ladda ner

 • Naturens rättigheter - en samtalsguide (pdf, 10 sidor)
  Guiden är tänkt som inspiration och stöd för att fortsätta det teologiska samtalet om klimatfrågor och naturens rättigheter.
  Framtaget av: Sensus studieförbund
  Ladda ner

Bakgrund

För Svenska kyrkan är frågor om natur, klimat och rättvisa viktiga. Kyrkomötet 2019 beslutade därför att lyfta frågan om klimat och naturens rättigheter inom ramen för ett program i kyrkan som heter Lärande och undervisning. I det arbetet har tre dokument tagits fram som är tänkta att fungera som kunskapsunderlag och stöd för samtal i församlingar och andra sammanhang.

Läs mer på Svenska kyrkans hemsida

Kontakt

Kom i kontakt med oss

Vi hittade inga medarbetare eller kontor som matchar din sökning. Du kan alltid kontakta oss nationellt så hjälper vi dig komma rätt.