Hitta rätt metod med Metodboken

Metodbanken finns som bok och heter Metodboken. Du kan köpa den till självkostnadspris i vår shop.

Med metodboken vill vi inspirera och skapa goda möten mellan människor. Det gör vi bland annat genom att utgå ifrån att alla människor är unika och har lika värde och att människor har lust att lära och förmåga att utvecklas.

Utgångspunkten är alltid deltagarnas egna erfarenheter. Vi tror på en atmosfär som leder till delaktighet och aktiv medverkan. Under rubrikerna starta, skapa, stärka och avsluta hittar du metoder som hjälper till att skapa bra möten mellan människor.

Den digitala versionen av Metodboken heter Metodbanken. Den görs just nu om från grunden för att anpassas för samtiden där ett mötesrum inte längre är samma sak som en fysisk lokal. När vi är klara kommer alla metoder vi har att vara anpassade till både det fysiska och virtuell rummet.

Metodbanken

Metodbanken som är Metodbokens digitala version görs just nu om. När vi är klara kommer alla metoder vi har att vara anpassade till både det fysiska och virtuell rummet.

Du hittar Metodbanken här när den är klar