Bild: Bild: Svenska kyrkan/Johanna Karlsson, Xtractor

Meningen med mig

Meningen med mig handlar om att stärka ungas identitet och psykiska hälsa. Det är ett icke-konfessionellt material som är fritt att använda i olika sammanhang där unga möts. I en serie av ledarledda träffar får unga möjlighet att reflektera och samtala om känslor och mening.

Samtalsmaterialet Meningen med mig är framtaget med förhoppningen att det ska bidra till att unga människor ska få verktyg för att hantera livets utmaningar.

Christina Lloyd är legitimerad psykoterapeut och doktor i religionspsykologi och existentiell hälsa. Hon har utvecklat materialet Meningen med mig bland annat tillsammans med pedagoger och unga i Svenska kyrkan i Västerås stift. Materialet är forskningsbaserat och bygger på flera etablerade modeller. 

Meningen med mig syftar till att stärka och förebygga och är inte tänkt att användas psykoterapeutiskt.

Ledarintroduktion till Meningen med mig

Sensus arrangerar ledarintroduktioner för dig som är intresserad av att starta samtalsgrupper.

En ledarintroduktion omfattar 5 timmar och innehåller bland annat

  • Bakgrund och syfte med materialet
  • Översikt över materialets delar: innehåll, övningar, metod och pedagogik
  • Praktiska övningar
  • Samtal om viktiga aspekter, t ex om att hålla gruppen och hantera starka reaktioner
  • Att tänka på när man startar upp en grupp

Kontakta oss för mer information.

Sensus region Skåne-Blekinge

Elisabeth Bergagård, Malmö
elisabeth.bergagard@sensus.se
070 462 80 25

Marie Cöster, Malmö
marie.coster@sensus.se
073 083 55 00

Sensus region Svealand

Ingrid Lonér, Uppsala
Ingrid.loner@sensus.se
070 462 81 44

Magnus Andersson, Uppsala
magnus.andersson@sensus.se
070 876 48 51

Cecilia Jansson, Örebro
Cecilia.jansson@sensus.se
070 884 17 43

Sensus region Stockholm-Gotland

Eva Ajaxén, Stockholm
Eva.ajaxen@sensus.se
070 623 80 23

Johanna Linder, Stockholm
johanna.linder@sensus.se
073 393 05 87

Lotta Lundberg-Ericsson, Visby
Lotta.lundberg-ericsson@sensus.se
070 922 82 54

Sensus region Norrland

Maria Renberg, Luleå
Maria.renberg@sensus.se
070 369 99 83

Cathrine Eiderhäll, Skellefteå
Cathrine.eiderhall@sensus.se
072 722 39 30

Hittar du ingen i närheten där du finns? Kontakta oss så hjälper vi till.

Mia Ås, samordning, Sensus riksförbund
Maria.as@sensus.se
070 275 08 07