Hållbara måltider

Hållbara måltider är ett projekt inom Svenska kyrkans färdplan för klimatet som har som mål att uppnå klimatneutralitet för Svenska kyrkans egen verksamhet till år 2030.

Alla människor runt vår jord behöver kunna äta och bli mätta, samtidigt som naturen värnas och planetens klimat stabiliseras. Är detta möjligt? Ja, det är det - är det hoppfulla svaret!

Hållbara måltider är ett projekt inom Svenska kyrkans färdplan för klimatet som undersökt hur måltider kan bli mer klimatsmarta. Tillsammans med Sensus har ett studiematerial tagits fram för att sprida erfarenheter från projektet och uppmuntra fler att laga och att äta mat inom planetens gränser.

Kontakt

Kom i kontakt med oss

Vi hittade inga medarbetare eller kontor som matchar din sökning. Du kan alltid kontakta oss nationellt så hjälper vi dig komma rätt.