Demokratisk beredskap

Demokratisk beredskap är en studiecirkel uppdelad på sex tillfällen, där vi med hjälp av Lottapodden utforskar vad demokratin betyder för oss allihop, med både rättigheter och ansvar. Med stärkt kunskap kan vi alla göra aktiva demokratiska handlingar i vardagen.

För att vi ska kunna försvara demokratin behöver vi skaffa oss demokratisk beredskap precis som vi har beredskap för en kris. Runt om i världen finns demokratier som försvagas och utmanas. Utmaningarna finns även i Sverige. Ojämlikt deltagande, desinformation och propaganda, hot mot opinionsbildare och mer aktiva antidemokratiska aktörer är några av de utmaningar den svenska demokratin står inför. En viktig del i att försvara demokratin är att använda sin rösträtt men också att bilda sig en uppfattning i samhällsfrågor och kritiskt värdera nyheter och samhällsinformation.

Studiecirkeln är uppdelad på sex tillfällen, där vi med hjälp av Lottapodden utforskar vad demokratin betyder för oss allihop, med både rättigheter och ansvar.

Teman för träffarna

  • Demokratisk beredskap, en introduktion
  • Grundlagarna är ramverket för vår demokrati
  • Rättsstaten skyddar våra mänskliga rättigheter
  • Våra demokratiska rötter
  • Olika uppdrag i ett demokratiskt samhälle
  • Vi måste göra mer demokrati tillsammans

Det är vår förhoppning att studiecirkeln Demokratisk beredskap kan vara en hjälp till att föra demokratiska samtal om det som vi ser som det mest skyddsvärda i vårt samhälle – vår demokrati. Studiecirkelmaterialet Demokratisk beredskap är framtaget av Svenska Lottakåren.

Kontakta Sensus för att ta del av materialet.

Kontakta oss för att ta del av materialet

Kontakt

Vi hittade inga medarbetare eller kontor som matchar din sökning. Du kan alltid kontakta oss nationellt så hjälper vi dig komma rätt.