ALFA - svenska för alla

ALFA – svenska för alla är ett studiematerial för cirkelledare i svenska för vuxna deltagare med kort eller ingen skolbakgrund.

Språket är nyckeln till etablering. Det stärker människors förmåga att uttrycka sig och förstå sin omgivning. Det är nödvändigt att ha tillräckliga språkkunskaper för att klara sig i olika vardagssituationer, komma in på den svenska arbetsmarknaden och för att kunna vara aktiv och delaktig i samhället.

ALFA - svenska för alla vänder sig till dig som är cirkelledare. Förhoppningen är att du genom fakta, metoder, förhållningssätt och ett stort antal övningar får stöd och inspiration till att utforma innehållet i studiecirkeln efter gruppens behov och förutsättningar.

Målsättningen är att deltagarna kan, vill och vågar använda svenskan i vardagssituationer och känner sig stärkta och motiverade till att lära sig språket ännu mer.

Materialet ALFA - svenska för alla består av en handbok, trivselregler (powerpoint-presentationer) och bilder. Till handboken finns även ett kopieringsunderlag och en webbapp i vilken deltagarna kan träna ord och uttal i sina mobiler.

Handboken finns som tryckt bok. Ta kontakt med din kontaktperson på Sensus om du vill ha ett exemplar.


Handboken

I handboken kan du läsa om de delar som är avgörande när någon ska lära sig ett nytt språk. Du kan också lära dig mer om din roll som cirkelledare. Handboken är uppdelad i tre delar.

Del 1

I den första delen finns fakta, praktiska tips och förslag på upplägg utifrån specifika inlärningsförutsättningar för vuxna som inte har haft möjlighet att gå i skolan som barn. Här finns också information om vad du som ledare bör tänka på i mötet med deltagare utan skolbakgrund.

Del 2

Den andra delen innehåller tio teman och 105 övningar med fokus på muntligt lärande, som är särskilt bra för deltagare som ännu inte kan läsa och skriva. Övningarna bygger på en pedagogisk modell där varje tema har en liknande struktur med återkommande moment.

Del 3

Den tredje delen är ett kopieringsunderlag med bild- och ordkort. Bildkorten består av färgfoton på ett föremål, en plats eller situation. Ordkorten är skriven text på veckodagar och månader. Materialet fungerar till flera av övningarna.

Ladda ner

Kopieringsunderlag

Webbapp för deltagarna

Till handboken finns en webbapp som deltagarna kan använda för att träna ord och uttal i sina mobiler. Webbappen upplevs som en mobilapp, men är tekniskt sett en webbplats. Den är tänkt att användas i mobilen, inte i datorer.

I webbappen finns samma foton som i kopieringsunderlaget plus siffror och klockan. Deltagarna kan behöva hjälp med att få en genväg till webbappen på sina mobiler. På sidan 29 i handboken står det hur man gör.

Webbappens domän: www.alfa-svenskaforalla.se

Trivselregler

Trivselregler finns i en powerpoint-presentation. Denna finns på sju språk: arabiska, dari, somaliska, tigrinja, kurdiska, engelska och svenska. Det finns även en huvudpresentation som du kan använda om du vill spela upp mer än ett språk vid samma tillfälle. Den länkar till de sju språkversionerna. Powerpoint-presentationen tar ca fem minuter. En speakerröst på respektive språk tar upp följande punkter:

  • Hej och välkommen hit!
  • Kom i tid
  • Respektera alla
  • Lyssna på varandra
  • Inget ljud på mobilen
  • När du inte kan komma hit

Bilder

Bilderna i presentationerna plus foton på alla heltimmar på en analog klocka finns att ladda ner. Glöm inte att byta ut klockbilden till det klockslag som studiecirkeln startar.

Fakta

Det nationella TIA-projektet ALFA – svenska för alla är ett samarbete mellan studieförbunden ABF, Bilda, Medborgarskolan, Sensus, Studiefrämjandet och Ibn Rushd, som även är projektägare och förlag för handboken.

Projektet har bland annat tagit fram metoder, material och en vidareutbildning för cirkelledare och andra inom folkbildningen som möter vuxna deltagare med kort eller ingen skolbakgrund. Projektet har pågått från september 2019 till och med februari 2021 och har finansierats med statsmedel från Länsstyrelserna. TIA står för Tidiga Insatser för Asylsökande.

Kontakt

Kom i kontakt med oss

Vi hittade inga medarbetare eller kontor som matchar din sökning. Du kan alltid kontakta oss nationellt så hjälper vi dig komma rätt.