Ibland finns det inga enkla svar

Samtalsupplägg till boken för personer som är närstående till människor som är drabbade av självskadebeteende.

Sensus har tagit fram två samtalsupplägg för vuxna som i sitt arbete eller engagemang kommer i kontakt med ungdomar och vill öka sin förståelse för självskadebeteende och framför allt utveckla ett gott bemötande av ungdomar som kan vara drabbade.

Samtalsuppläggen utgår från boken Ibland finns det inga enkla svar som är framtagen av Sensus samverkanspart SHEDO.

Kontakta oss

Detta material kan du ta del av efter kontakt med oss.

Hitta person eller kontor