Starta

Vilka är här?

En presentationsövning med påståenden.

Alternativ

Kategori

Tidsåtgång

Kort, Medellång

Gruppstorlek

Liten, Mellan, Stor

Syfte

Att få en översiktlig bild av vilka deltagarna i en stor grupp är. Att ge deltagarna möjlighet att presentera sig på ett lite enklare sätt.

När passar metoden?

Passar bra när det är ont om tid.

Genomförande

Digitala rummet

Ledaren förmedlar olika påståenden. De deltagare som känner igen sig i påståendet reser sig upp, räcker upp en hand eller använder en digital reaktion, till exempel “raise hand”. Exempel på påståenden:

  • Alla som kommer från norra Sverige...
  • Alla som har katt...
  • Alla som kommer från medlemsorganisationerna...
  • Alla som är här för första gången...
  • Det är viktigt att använda påståenden som gör att alla deltagare får resa sig upp någon gång.

Variant

Påståendena kan varieras och göras mer eller mindre personliga efter vilka deltagarna är, vilken typ av aktivitet det är eller vilken information ledaren vill få fram.

Tidsåtgång

3–10 minuter beroende på antal påståenden.

Gruppstorlek

Passar i stora grupper.