Samspela

Vattentrappan

En övning som ger deltagarna möjlighet att uttrycka sina åsikter inom ett ämne och lyssna till de andra deltagarnas åsikter.

Alternativ

Kategori

Tidsåtgång

Kort, Medellång

Gruppstorlek

Liten, Mellan, Stor

Syfte

Att fritt få uttrycka sina åsikter inom ett ämne och att få lyssna aktivt till de andras synpunkter.

Genomförande

Digitala rummet

Ledaren delar in deltagarna i mindre grupper om 3-5 personer, men låter deltagarna vara kvar i samma digitala mötesrum. Gruppindelningen kan skrivas i chatten eller delas ett dokument.

En grupp i taget ska nu samtala utifrån ett ämne medan de andra lyssnar. Deltagarna i den grupp som pratar ska ha sina kameror påslagna, övriga deltagare ska ha sina kameror avstängda. Ett tips, om denna funktion finns, är att låta alla deltagare göra en inställning så att endast de med påslagna kameror synas i bild.

Första gruppen får prata under en bestämd tid, till exempel tre minuter, sedan bryter ledaren och ordet går vidare till nästa grupp, som då slår på sina kameror. Nästa grupp fortsätter där den första gruppen slutade. Gruppen pratar utifrån samma ämne och anknyter till vad som tidigare sagts, men upprepar inte samma saker. Övningen fortsätter tills alla grupper har fått prata.

Tidsåtgång

15-20 minuter beroende på antal grupper.

Gruppstorlek

Passar i grupper med minst 9 personer (3 personer i minst 3 grupper) och högst 30 personer.