Avsluta

Vattentrappan – utvärdering

En övning som ger deltagarna möjlighet att uttrycka sina åsikter om en aktivitet och lyssna till de andra deltagarnas åsikter.

Alternativ

Kategori

Tidsåtgång

Medellång

Gruppstorlek

Mellan, Stor

Syfte

Att fritt få uttrycka sina åsikter om en aktivitet och att få lyssna aktivt till övriga deltagares synpunkter.

När passar metoden?

Passar bra när en aktivitet avslutas. Kan även användas för att bearbeta ett tema. (Se Vattentrappan under Samspela.)

Genomförande

Digitala rummet

Ledaren delar in deltagarna i mindre grupper om 3-5 personer, men låter deltagarna vara kvar i samma digitala mötesrum. Gruppindelningen kan skrivas i chatten eller delas ett dokument. Den första gruppen börjar samtala utifrån några utvärderingsfrågor, till exempel: Vad har varit bra? Vad skulle behöva utvecklas?

Övriga deltagare lyssnar. Deltagarna i den grupp som pratar ska ha sina kameror påslagna, övriga deltagare ska ha sina kameror avstängda. Ett tips, om funktionen finns i videomötesverktyget, är att låta alla deltagare göra en inställning så att endast de med påslagna kameror syns i bild.

Den första gruppen får prata under en bestämd tid, till exempel tre minuter, sedan bryter ledaren och ordet går vidare till nästa grupp, som slår på sina kameror. Nästa grupp fortsätter där den första gruppen slutade. Gruppen pratar utifrån samma frågor och anknyter till vad som sagts tidigare, men upprepar inte samma saker. Övningen fortsätter tills alla grupper har fått prata.

Tidsåtgång

10–15 minuter beroende på antal grupper.

Gruppstorlek

Passar i grupper med minst 10 personer.