Samspela

Vad händer om?

Här får deltagarna möjlighet att dela farhågor och oro med övriga i gruppen som i sin tur kan ge förslag på lösningar.

Alternativ

Kategori

Tidsåtgång

Lång

Gruppstorlek

Liten, Mellan

Syfte

Att få möjlighet att dela och prata om oro för saker som skulle kunna inträffa och att få förslag på lösningar.

När passar metoden?

Bra att använda i trygga grupper där deltagarna känner varandra och vågar dela sina rädslor.

Genomförande

Digitala rummet

Deltagarna funderar enskilt och skriver på post-it-lappar ner farhågor och oro kring saker som skulle kunna hända, t.ex när de genomför ett möte eller leder en övning. Därefter pratar deltagarna två och två om vad de har skrivit och kompletterar eventuellt med fler saker. Gruppen samtalar sedan kring möjliga lösningar för att hantera de situationer som kan uppstå om farhågorna skulle inträffa. Erfarenheter som finns i gruppen tas tillvara.

Variant

Ett alternativ är att använda en digital anslagstavla (till exempel Jamboard eller Padlet) och låta deltagarna skriva sina funderingar på den. Även gruppens gemensamma förslag kan samlas här.

Tidsåtgång

20–40 minuter beroende på gruppstorlek.

Gruppstorlek

Passar i grupper med upp till cirka 20 personer.