Samspela

Tystnad som pedagogisk metod

En metod för att skapa utrymme för tanke och reflektion.

Alternativ

Kategori

Tidsåtgång

Kort

Gruppstorlek

Liten, Mellan, Stor

Syfte

Att skapa utrymme för tanke och reflektion. Att öppna för nya perspektiv.

Genomförande

Digitala rummet

Den här metoden handlar om att använda tystnaden. Ledaren kan till exempel låta det vara tyst innan en runda. Alla deltagare får då möjlighet att fundera enskilt i några minuter och skriva ner några stödord kring det de vill säga i rundan. Kamerorna kan hållas avstängda under tystnaden.

Variant

Övningen går att variera, till exempel genom att låta deltagarna fundera kring någon fråga under en kort enskild promenad. Eller genom att plötsligt bryta en diskussion där deltagarna har mycket olika åsikter för några minuters tystnad och eftertanke. Här är det viktigt att tystnadspausen inte ersätter en vanlig paus.

Tidsåtgång

2–10 minuter.

Gruppstorlek

Passar i både små och stora grupper.

Tips

Prova gärna även att ha kamerorna påslagna. Tystnaden kan upplevas väldigt olika om deltagarna ser varandra eller inte.