Samspela

Tvärtomövning

Här ska deltagarna tänka tvärtom, släppa på spärrarna och låta galna, tokiga och kreativa idéer komma fram. Genom att tänka tvärtom kan det vara lättare att tänka fritt, istället för att bara säga “rätt” saker.

Alternativ

Kategori

Tidsåtgång

Lång

Gruppstorlek

Liten, Mellan, Stor

Syfte

Att frigöra sig från invanda tankemönster så att kreativa och nya idéer kan komma fram

Genomförande

Digitala rummet

Ledaren eller gruppen väljer ett ämne att prata om och vinklar det negativt, till exempel: Hur kan vi öka orättvisorna i världen? Hur kan vi få så få medlemmar som möjligt?

Deltagarna säger sedan sina förslag, antingen ber de om ordet via handuppräckning eller talar rakt ut. Det gör ingenting om det blir lite lagom rörigt. Ledaren skriver upp alla förslag, alternativt låter deltagarna skriva själva i ett delat dokument eller ett digitalt verktyg så att alla ser. Alla galna idéer uppmuntras och det gäller att komma på så många som möjligt.

Därefter formuleras varje förslag om till dess motsats, som också skrivs ned.

I nästa steg kan förslagen rangordnas, till exempel med pluppning (se metod pluppning).

Tidsåtgång

Cirka 40 minuter.

Gruppstorlek

Passar i alla grupper oavsett storlek.