Samspela

Tvärgrupper

Den här övningen bidrar till att alla deltagare blir delaktiga i en gruppredovisning.

Alternativ

Kategori

Tidsåtgång

Lång

Gruppstorlek

Liten, Mellan, Stor

Syfte

Att redovisa ett grupparbete på ett sätt som gör att alla deltagare blir delaktiga.

Genomförande

Digitala rummet

Deltagarna delas in i mindre grupper. Om möjligt i lika många grupper, som det är personer i varje grupp. Till exempel fyra grupper med fyra personer i varje. Var och en i varje grupp får ett nummer, till exempel 1–4 om det är fyra grupper.

När grupparbetet är slut återsamlas alla ettor, tvåor, treor, och så vidare och bildar nya grupper. Deltagarna byter själva rum om videomötesverktyget har den funktionen, annars skapar ledaren nya grupper manuellt. I de nya tvärgrupperna redovisar var och en sin tidigare grupps arbete.

Ledaren sätter en tidsbegränsning för redovisningarna.

Tidsåtgång

20-60 minuter.

Gruppstorlek

Passar i grupper med minst 9 personer (minst 3 personer i minst 3 grupper).