Starta

Tre saker gemensamt, tre olika

En övning som skapar trygghet då deltagarna lär känna varandra bättre. Metoden uppmuntrar även nyfikenhet och öppnar för samtal.

Alternativ

Kategori

Tidsåtgång

Medellång, Lång

Gruppstorlek

Liten, Mellan

Syfte

Att skapa trygghet i gruppen.

Genomförande

Digitala rummet

Ledaren delar in deltagarna i par i olika grupprum. Varje par ska hitta tre saker de har gemensamt och tre saker där de är olika. Paren presenterar sedan för övriga i gruppen vilka saker de har hittat.

Tidsåtgång

10–30 minuter beroende på gruppstorlek.

Gruppstorlek

Passar i grupper med cirka 4-20 personer.

Tips

Om gruppen är stor och tiden knapp går det att hoppa över momentet där paren presenterar sina saker för övriga.