Samspela

SWOT-analys

Ett verktyg för att analysera förutsättningar och möjligheter för en organisations utveckling. En bra övning att ha som underlag inför ett handlingsplansarbete.

Alternativ

Kategori

Tidsåtgång

Lång

Gruppstorlek

Liten, Mellan, Stor

Syfte

Att skapa en bild av nuläget och av möjliga utvecklingsområden.

När passar metoden?

En bra övning att ha som underlag inför ett handlingsplansarbete.

Genomförande

Digitala rummet

SWOT = Strengths, Weakness, Opportunities, Threats


Ledaren väljer ett digitalt verktyg där det är möjligt att rita och skriva, gärna ett verktyg med lappar (till exempel Jamboard).

Ledaren ritar upp fyra fält och skriver rubriker.

  • Styrkor – Vilka är våra interna styrkor?
  • Möjligheter – Vilka externa möjligheter kan vi se?
  • Svagheter – Vilka är våra interna svagheter?
  • Hot – Vilka externa hot kan vi se som påverkar oss?


Ledaren förklarar hur deltagarna ska göra för att skriva ner sina svar, till exempel genom post-it-lappar i olika färger för olika fält. Deltagarna skriver individuellt ner alla styrkor, svagheter, möjligheter och hot de kommer på. En på varje lapp.

Deltagarna sätter upp sina lappar under respektive rubrik och lapparna gås igenom i storgrupp. Därefter analyserar gruppen tillsammans lapparna utifrån följande frågeställningar:

  • Hur ska vi göra för att behålla och förbättra våra styrkor?
  • Hur ska vi göra för att minimera/eliminera våra svagheter?
  • Hur ska vi göra för att ta tillvara våra möjligheter?
  • Hur ska vi göra för att förebygga och neutralisera hoten?

Tidsåtgång

30–60 minuter beroende på hur djupt en vill gå och hur långt en vill fortsätta analysen.

Gruppstorlek

Passar i både mindre och i lite större grupper.