Energi

Sten, sax, påse

En rörelselek som aktiverar gruppen och ger positiv energi. Metoden passar bra när det behövs ett avbrott.

Alternativ

Kategori

Tidsåtgång

Kort, Medellång

Gruppstorlek

Liten, Mellan, Stor

Syfte

Att aktivera hela gruppen.

Genomförande

Digitala rummet

Deltagarna börjar med att kontrollera att de kan se alla på skärmen. En person utses till att tävla mot resten av gruppen. Denna kan inte förlora utan är kvar till slutet. Alla som deltar väljer ett av tre tecken: sten (knuten hand), sax, (två fingrar formade som en sax) eller påse (öppen hand) och slår på given signal med knuten näve i luften tre gånger. På tredje slaget visar de sitt valda tecken. Sten vinner över sax, sax över påse och påse över sten. I varje omgång åker alla ut som förlorar mot ledaren. De som åker ut slår av sina kameror och de som är kvar fortsätter med en ny omgång. Den som är sist kvar vinner.

Variant

En variation är att ersätta sten, sax, påse med nya tecken som till exempel jätte (med händerna över huvudet och högljutt vrål), alv (med luft-pilbåge och vinande ljud) och trollkarl (med pekande trollspö och magiskt sus). Jätte vinner över alv, alv över trollkarl, trollkarl över jätte. Kom gärna på egna varianter med kreativa tecken, rörelser och ljud.

Tidsåtgång

5-15 minuter beroende på gruppstorlek och variant.

Gruppstorlek

Passar i både små och stora grupper.