Energi

Skattjakt

En utmanande och rolig tävling som ger ny energi till gruppen

Alternativ

Kategori

Tidsåtgång

Kort, Medellång

Gruppstorlek

Liten, Mellan, Stor

Syfte

Att skapa ny energi till gruppen.

Genomförande

Digitala rummet

Ledaren skriver en lista med saker som deltagarna ska hitta. En variant kan vara att enbart välja saker med liknande egenskaper, till exempel saker som rullar, saker som glittrar, etcetera. Ledaren delar listan i chatten. Övningen går även att göra i grupper. Då delar ledaren in deltagarna i mindre grupper och skickar ut dem i grupprum. Den grupp/deltagare som först har hittat alla saker vinner.

Tidsåtgång

5-15 minuter beroende på antal saker och svårighetsgrad.

Gruppstorlek

Passar i både små och stora grupper. En stor grupp kan med fördel delas in i mindre grupper.