Energi

Sång och rörelse

En övning som ger ny energi till gruppen.

Alternativ

Kategori

Tidsåtgång

Kort

Gruppstorlek

Liten, Mellan, Stor

Syfte

Att ge ny energi till gruppen.

När passar metoden?

Passar i grupper som redan är lite trygga med varandra.

Genomförande

Digitala rummet

Att försöka sjunga i videomöten blir sällan lyckat på grund av fördröjningen, men det kan å andra sidan av samma anledning bli kul. Ledaren väljer ut en enkel sång eller barnramsa och bjuder upp till allsång med eller utan rörelse. Alla sjunger tillsammans. Det är bra att använda enkla ramsor/visor som de flesta kan, till exempel Imse vimse spindel, Huvud, axlar, knä och tå och Min hatt den har tre kanter.

Tidsåtgång

5-10 minuter.

Gruppstorlek

Passar i både små och stora grupper.