Samspela

Rundan

En metod för att låta alla komma till tals. Övningen skapar delaktighet och gör det möjligt för deltagarna att ta del av varandras åsikter.

Alternativ

Kategori

Tidsåtgång

Medellång, Lång

Gruppstorlek

Liten, Mellan, Stor

Syfte

Att öka delaktigheten genom att ge alla möjlighet att uttrycka sig och ta del av varandras åsikter.

När passar metoden?

Kan användas vid flera olika tillfällen, som inledning, som avslutning eller för att veta vad deltagarna tycker i en speciell fråga.

Genomförande

Digitala rummet

Gruppen går laget runt och låter alla få uttrycka sin åsikt. Det är inte tillåtet att avbryta, inte heller att säga emot någon annan. Var och en pratar utifrån sig själv och det går bra att säga “pass” om en inte vill säga något.

Alternativ 1

Ledaren ger ordet till en person i taget till exempel utifrån en deltagarlista eller ordningen på skärmen. Det är viktigt att ledaren inte kommenterar eller värderar det som deltagarna säger utan bara ger ordet vidare till nästa person.

Alternativ 2

När första personen har pratat skickar denne vidare ordet till någon annan, tills alla har fått prata. Ledaren håller koll så att alla får möjlighet att säga något eller ber deltagarna markera med reaktion i videomötesverktyget (till exempel handuppräckning om den funktionen finns) när de har haft ordet. Detta alternativ fungerar bäst om deltagarna känner varandra eller om namnen syns på skärmen.

Tidsåtgång

Cirka 15–30 minuter beroende på gruppstorlek.

Gruppstorlek

Passar i grupper med upp till cirka 25 personer.