Samspela

Räkna till 20

En metod för att öka lyhördheten i gruppen.

Alternativ

Kategori

Tidsåtgång

Kort, Medellång

Gruppstorlek

Liten, Mellan

Syfte

Att öka deltagarnas lyhördhet för varandra.

Genomförande

Digitala rummet

Gruppen ska tillsammans räkna till 20. Alla måste delta minst en gång, och två personer får inte säga en siffra samtidigt. En i gruppen, vem som helst, börjar genom att säga 1. Någon annan fortsätter med 2, en tredje med 3, och så vidare.

Om gruppen kommer till 20, utan att två personer har sagt samma siffra samtidigt, har de klarat uppgiften. Om två personer säger en siffra samtidigt, börjar räkningen om från början.

Det är viktigt att sitta så att alla ser varandra, och att alla deltagare har sina mikrofoner påslagna under hela övningen. Övningen kan genomföras med kamerorna avslagna eller påslagna.

Variant

I en stor grupp kan ett rimligare mål vara att räkna till 10. Ett annat alternativ är att inte sätta upp ett mål utan att istället utmana gruppen att räkna så långt som möjligt. Då kan varje resultat komma att upplevas som en framgång.

Tidsåtgång

Cirka 5-10 minuter.

Gruppstorlek

Passar i grupper med 4–15 personer.