Samspela

Promenadprat

En metod för att skapa fördjupade samtal med fokus. Ofta blir samtalen annorlunda när vi samtidigt rör på oss och låter oss påverkas av det som finns runt omkring.

Alternativ

Kategori

Tidsåtgång

Lång

Gruppstorlek

Liten, Mellan, Stor

Syfte

Att skapa fördjupade samtal med hög närvaro och fokus, samt att deltagarna samtidigt ska få energi genom att vara ute och i rörelse.

När passar metoden?

Passar i en miljö där det finns möjlighet för promenad.

Genomförande

Digitala rummet

Ledaren ger deltagarna något de ska prata om, och en tid när de ska vara tillbaka. Deltagarna delar in sig i grupper om två eller tre, gärna tillsammans med någon/några de inte brukar prata med.

Grupperna möts först i ett digitalt grupprum för att byta telefonnummer, därefter tar de en promenad tillsammans och pratar med varandra via telefon. För de grupper som är fler än två går det bra att koppla ihop sina telefoner och prata flera samtidigt, alternativt använda ett telefonkonferenssystem.

Tidsåtgång

20–60 minuter.

Gruppstorlek

Passar i alla grupper.