Samspela

Positiv återkoppling (feedback)

Här får deltagarna uppmuntra varandra genom att ge positiv återkoppling.

Alternativ

Kategori

Tidsåtgång

Kort, Medellång

Gruppstorlek

Liten, Mellan

Syfte

Att stärka deltagarnas självkänsla och att träna på att ge varandra positiv respons.

När passar metoden?

Lämplig att använda i grupper där deltagarna känner varandra och har arbetat tillsammans under en längre tid. Metoden skapar ofta positiv kraft i gruppen.

Genomförande

Digitala rummet

Deltagarna skriver en positiv kommentar till alla övriga deltagare i ett direktmeddelande i chatten så att enbart den som har tagit emot meddelandet ser kommentaren.

Till exempel:

  • Jag uppskattar dig för att du….
  • Jag tycker att du är bra på…
  • Jag gillar att du …

När alla har skrivit kommentarer till alla kan deltagarna spara ner chatten med kommentarerna.

Tidsåtgång

Cirka 5-25 minuter beroende på gruppstorlek.

Gruppstorlek

Passar i grupper med cirka 4-20 personer.