Starta

Namnrundan

En övning för att lära sig varandras namn och för att få alla att känna sig sedda.

Alternativ

Kategori

Tidsåtgång

Kort

Gruppstorlek

Liten, Mellan, Stor

Syfte

Att alla ska känna sig sedda och lära sig varandras namn.

Genomförande

Digitala rummet

Ledaren förbereder ett antal påståenden som innefattar egenskaper, kunskaper eller erfarenheter. Deltagarna har sina kameror avstängda. Ledaren läser upp ett påstående i taget. De deltagare som känner igen sig i påståendet slår på sina kameror. De med påslagna kameror tittar på varandra och har möjlighet att kommentera och reagera. Därefter slår de av sina kameror igen och ledaren fortsätter med nästa påstående.

Övningen kan avslutas genom att “först till fem” vinner eller efter att alla påståenden har lästs upp.

Variant

En enklare variant är att deltagarna har kamerorna påslagna och vinkar eller gör något annat tecken om de känner igen sig i påståendet.

Övningen kan varieras med ytterligare ett moment som innebär att varje person, förutom sitt eget namn, säger ett ord som börjar på samma bokstav som namnet. Till exempel Lasse Lodjur, Karin Kastrull och så vidare. I övrigt genomförs övningen som ovan.

Tidsåtgång

5–10 minuter.

Gruppstorlek

Passar i grupper med upp till max 30 personer.