Starta

Mitt smultronställe

Här får deltagarna lära känna varandra bättre genom att berätta om en egen favoritplats.

Alternativ

Kategori

Tidsåtgång

Medellång, Lång

Gruppstorlek

Liten, Mellan

Syfte

Att lära känna varandra bättre i gruppen.

Genomförande

Digitala rummet

Alla deltagare funderar en kort stund och väljer sedan en favoritplats (ett smultronställe). Det kan vara en plats långt borta eller nära. De funderar över vad det är som gör att de tycker så mycket om just den platsen.

Ledaren delar sedan ett dokument med en världskarta och förklarar för deltagarna hur de kan skriva i dokumentet (till exempel med hjälp av Annotate i Zoom eller i Google Docs). Deltagarna lokaliserar sin favoritplats på kartan och placerar sig där genom att skriva sitt namn. (Ett alternativ är att deltagarna enbart berättar och att ledaren skriver allas namn.)

Slutligen får deltagarna en i taget berätta var de befinner sig och vad som gör att de tycker så mycket om just den platsen.

Variant

Övningen kan också göras så att deltagarna presenterar en bild, teckning eller symbol som säger något om deras smultronställe.

Tidsåtgång

10–30 minuter beroende på gruppstorlek.

Gruppstorlek

Passar i grupper med upp till cirka 20 personer.