Avsluta

Lärt och känt

Här får deltagarna reflektera över det som har hänt, samt dela sina erfarenheter och reflektioner med de andra.

Alternativ

Kategori

Tidsåtgång

Kort, Medellång

Gruppstorlek

Liten, Mellan, Stor

Syfte

Att enskilt få reflektera över en aktivitet, dela sina tankar med andra och ta del av andras reflektioner.

När passar metoden?

Passar bra när en aktivitet avslutas. Kan även användas för uppföljning, till exempel mitt i en längre aktivitet.

Genomförande

Digitala rummet

Ledaren förbereder en digital anslagstavla (till exempel Jamboard eller Padlet) med fyra fält: känt, hänt, tänkt och lärt.

Ledaren delar länken till anslagstavlan med deltagarna genom att klistra in den i chatten. Deltagarna reflekterar enskilt i några minuter på vad som har hänt, vad de har känt, vad de har tänkt och vad de har lärt sig. Därefter skriver de ner sina tankar i respektive fält. Alla kan då både skriva och läsa vad de andra skriver. Avslutningsvis görs en runda och deltagarna delar sina reflektioner med varandra.

Variant

I en stor grupp kan den avslutande reflektionsrundan göras i mindre grupper.

Tidsåtgång

Cirka 15-2 min beroende på gruppstorlek.

Gruppstorlek

Passar i både små och stora grupper.