Avsluta

Lärande och insikter

En metod som ger deltagarna möjlighet att dela lärdomar, nya tankar, ideer och insikter med varandra.

Alternativ

Kategori

Tidsåtgång

Medellång, Lång

Gruppstorlek

Liten, Mellan, Stor

Syfte

Att tydliggöra för sig själv, och dela med andra, vilka lärdomar och insikter aktiviteten har gett.

Genomförande

Digitala rummet

Deltagarna reflekterar enskilt under några minuter över vilka lärdomar, nya tankar, idéer eller insikter de har fått. Därefter delar de sina tankar med varandra i mindre grupper. Varje grupp utser någon som rapporterar. Avslutningsvis får varje grupp redovisa de tre viktigaste sakerna inför resten av gruppen.

Tidsåtgång

Cirka 20 minuter beroende på gruppstorlek.

Gruppstorlek

Passar i grupper med upp till cirka 25 personer.