Samspela

Kunskapsjakten

En metod för att på ett konstruktivt sätt tillsammans bearbeta och lösa utmaningar inom ett specifikt område. Gruppens gemensamma kunskaper och erfarenheter tas tillvara.

Alternativ

Kategori

Tidsåtgång

Lång

Gruppstorlek

Mellan, Stor

Syfte

Att lyfta fram och använda den kompetens och de erfarenheter som finns i gruppen och samtidigt skapa engagemang och delaktighet.

När passar metoden?

Passar mycket bra i grupper som behöver bearbeta en fråga. Metoden är en variant av Roterande grupparbete.

Genomförande

Digitala rummet

Ledaren föreslår ett gemensamt tema för bearbetning och delar sedan i deltagarna i breakoutrooms, i grupper om 4-10 tio personer. Ledaren numrerar eller döper grupperna.

Varje grupp får i uppgift att formulera en fråga, inom ramen för det övergripande temat, som de vill samla kunskap om hos de andra grupperna (cirka fem minuter). Varje grupp utser sedan två kunskapsjägare, en som ska dokumentera och en som ska ställa frågor. Ledaren anger i vilken ordning kunskapsjägarna ska besöka de olika grupperna.

Därefter lämnar alla kunskapsjägare sin grupp och besöker en annan grupp enligt den bestämda ordningen. I vissa videomötesverktyg är det möjligt för deltagarna att själva välja grupper, då förflyttar deltagarna sig själva. Om detta inte är möjligt flyttar ledaren kunskapsjägarna till nya grupper enligt en på förhand förberedd lista. Kunskapsjägarna representerar sin hemgrupp, ställer sin fråga till den nya gruppen och dokumenterar svaren. Kvarvarande personer i gruppen är resurspersoner som försöker svara på de frågor som de gästande kunskapsjägarna ställer.

Efter cirka 7-10 minuter roterar grupperna ett steg till. Om möjlighet finns i videomötesverktyget skickar ledaren ut ett meddelande till grupperna när det är dags att byta grupp. Om detta inte är möjligt anger ledaren hur länge kunskapsjägarna ska stanna i varje grupp innan hen skickar ut deltagarna i breakoutrooms. Beroende på hur lång tid som finns till förfogande kan 1–4 roteringar genomföras.

Efter den sista rotationen återvänder kunskapsjägarna till sin hemgrupp. Där berättar de för sina gruppmedlemmar vilka svar och tankar de har samlat in från de andra grupperna. Gruppen fördjupar sig i frågan och gör sedan en sammanställning i ett dokument. Både frågan och gruppens förslag på lösningar skrivs ner, gärna med både bild och text. Grupperna redovisar sedan för varandra genom att varje grupp delar sitt dokument och berättar.

Tidsåtgång

40–60 minuter beroende på antal rotationer.

Gruppstorlek

Passar i stora grupper.

Tips

Eftersom övningen innehåller många olika moment är det extra viktigt att instruktionerna är tydliga. Det kan vara bra att lägga en instruktion till de olika stegen i chatten.