Energi

Kroppsdel mot kroppsdel

En metod för att skapa ny energi i gruppen.

Alternativ

Kategori

Tidsåtgång

Kort

Gruppstorlek

Liten, Mellan, Stor

Syfte

Att skapa ny energi i gruppen.

När passar metoden?

Passar bra som ett kort avbrott när deltagarna behöver röra på sig och det behövs ny energi i gruppen. Metoden fungerar särskilt bra i grupper där deltagarna redan känner varandra en del.

Genomförande

Digitala rummet

Deltagarna börjar med att göra en inställning i videomötesverktyget så att samtliga deltagare syns på skärmen. Därefter ber ledaren alla att göra high five med sina “grannar” genom att hålla upp sina händer mot bildskärmens högra och vänstra sida.

Variant

En variation på övningen är att fortsätta med nya rörelser, till exempel hålla upp en hand och en fot och då röra vid grannarnas händer och fötter eller att göra high five mot skärmens över- och underkant. Övningen ska då gå ganska snabbt.

Tidsåtgång

5–10 minuter.

Gruppstorlek

Passar i grupper med 6 personer eller fler.

Tips

I det fysiska rummet är det viktigt att ledaren är lyhörd för vad deltagarna känner sig bekväma med. Det är också viktigt att det finns möjlighet att avstå.