Energi

Jordbävning

En övning där deltagarna får röra på sig och skapa ny energi till gruppen.

Alternativ

Kategori

Tidsåtgång

Kort

Gruppstorlek

Mellan, Stor

Syfte

Att genom rörelse skapa ny energi i gruppen.

När passar metoden?

Passar bra som ett avbrott när gruppen är i behov av rörelse och ny energi. Övningen kräver en stor lokal där det finns plats att springa runt.

Genomförande

Gruppen delar in sig i mindre grupper med tre deltagare i varje. Alla grupper ställer sig så att de formar en stor cirkel. Två personer i varje grupp håller varandra i händerna som en bro (jfr Bro, bro, breja). Den tredje personen står i mitten, mellan de två andra personerna och innanför deras armar, som i ett litet hus. De två som håller varandra i händerna (och som utgör huset) står så att en av dem står med ryggen inåt mot mitten och en med ryggen utåt. De som står med ryggarna inåt kallas för innerväggar, de som står med ryggarna utåt kallas för ytterväggar. De deltagare som står mellan deras händer kallas för hyresgäster.

Den person som står i mitten ropar exempelvis “ytterväggar”. Då ska alla deltagare som är ytterväggar byta plats med varandra, men de får inte byta med de personer som står närmast. Personen i mitten av den stora ringen ska försöka ta någons plats. Den deltagare som blir över får ställa sig i mitten och blir ny utropare.

Det finns fyra olika saker att ropa:

“Ytterväggar” - alla ytterväggar flyttar

“Innerväggar” - alla innerväggar flyttar

“Hyresgäster” - alla hyresgäster flyttar

“Jordbävning” - alla deltagare byter plats hur som helst med varandra.

Tidsåtgång

5–10 minuter.

Gruppstorlek

Passar i stora grupper med minst 12 personer (minst 3 personer i 4 grupper).