Starta

Jag väljer gaffel

En presentationsövning där deltagarna får presentera sig på ett lite annorlunda sätt genom att även använda rörelser.

Alternativ

Kategori

Tidsåtgång

Medellång

Gruppstorlek

Liten, Mellan, Stor

Syfte

Att lära känna varandra lite mer.

När passar metoden?

Fungerar både i nya grupper och i grupper där deltagarna redan känner varandra, då de om de känner varandra kan få reda på nya saker om varandra.

Genomförande

Digitala rummet

Alla deltagare får några minuter på sig att hämta en sak som säger något om dem själva. Deltagarna får sedan i tur och ordning visa upp den sak de valt för övriga och utifrån den berätta något om sig själva.

Det är viktigt att alla känner sig fria att välja sin egen nivå på presentation så att det inte blir kravfyllt. Det kan vara bra om ledaren inleder övningen med ett enkelt exempel. Till exempel: “Jag har valt en blåklocka för att jag älskar sommaren och dessutom tycker om trädgårdsarbete.”

Variant

Ett alternativ är att låta deltagarna stänga av sina kameror när de går iväg för att hämta saker. När gruppen återsamlas sätter alla samtidigt på sina kameror och visar upp sina saker.

En annan variant av övningen är att begränsa valet till en grupp av saker, till exempel köksredskap eller något från naturen.

Tidsåtgång

15–20 minuter beroende på gruppstorlek.

Gruppstorlek

Passar i både små och stora grupper. En stor grupp kan delas in i mindre grupper. Deltagarna presenterar sig då enbart i den lilla gruppen.