Samspela

Gruppdiskussion med olika roller

Deltagarna får prova att inta olika roller för att se hur samarbetet i gruppen påverkas.

Alternativ

Kategori

Tidsåtgång

Medellång

Gruppstorlek

Liten, Mellan, Stor

Syfte

Att tydliggöra hur våra förhållningssätt till varandra påverkar möjligheterna att samarbeta och lösa uppgifter tillsammans.

När passar metoden?

Lämplig för grupper som ska arbeta tillsammans under en längre period.

Genomförande

Digitala rummet

Ledaren börjar med att noga förklara syftet med övningen och ger därefter gruppen ett problem att diskutera. Det kan vara ett påhittat problem, men det får gärna vara realistiskt.

Deltagarna får individuella anvisningar i chatten om hur de ska agera i samtalet (de ska endast se sina egna anvisningar). I en stor grupp räcker det att några personer får anvisningar.

Exempel på anvisningar:

  • Ifrågasätt och fastna i detaljer
  • Kom in på sidospår
  • Uppmuntra allas kommentarer
  • Skämta bort andras kommentarer
  • Avbryt utan att egentligen ha något att säga själv
  • Verka uttråkad
  • Försök få de andra deltagarna att lyssna på varandra

Deltagarna börjar sedan att diskutera problemet och de som har fått privata anvisningar i chatten följer dessa. Diskussionen pågår i cirka tio minuter. När övningen avslutas får deltagarna avslöja sina anvisningar.

Avslutningsvis görs en runda och varje deltagare får möjlighet att reflektera kring hur de upplevde situationen, dels för sin egen del och dels för andra. Det är viktigt att alla pratar utifrån sin egen upplevelse och inte ifrågasätter någon annans. När alla har fått reflektera kan man ha ett mer öppet samtal kring lärdomar. Det är viktigt att det avsätts ordentligt med tid för reflektion och lärdomar.

Tidsåtgång

10–15 minuter.

Gruppstorlek

Passar i grupper med 4 personer eller fler.