Samspela

Fiskskål

Den här metoden passar bra för grupper som har en gemensam fråga att bearbeta. Genom att växla mellan en samtalande och en lyssnande roll får deltagarna möjlighet att se på en fråga utifrån olika perspektiv.

Alternativ

Kategori

Tidsåtgång

Medellång, Lång

Gruppstorlek

Mellan, Stor

Syfte

Att få möjlighet att se på en fråga utifrån olika perspektiv.

När passar metoden?

Passar i grupper som har en gemensam fråga att bearbeta.

Genomförande

Digitala rummet

Ledaren väljer ett tema att prata om, det bör vara något som engagerar deltagarna och som det finns mycket olika tankar och perspektiv kring. Ledaren berättar att det nu finns möjlighet att samtala fritt kring det aktuella temat, men att samtalet bör följa några enkla regler för att underlätta reflektion och kommunikation:

  • Det finns max 4-5 platser i samtalet.
  • Alla börjar med att slå av sin kamera. Om funktionen “Hide Non-video Participants” finns i videomötesverktyget är det bra att använda den så att de som slagit av sin kamera helt försvinner ur bild.
  • Samtalet får bara föras mellan de personer som har sin kamera påslagen.
  • Vem som helst får slå på sin kamera, när som helst.
  • De som inte har kameran påslagen får inte säga något, varken till varandra eller till de som har kameran påslagen. De som har sin kamera avslagen får bara lyssna till samtalet och reflektera tyst för sig själv.
  • De som samtalar med varandra får bara rikta sig till varandra.
  • Om alla 4-5 platser är upptagna kan en deltagare i alla fall slå på sin kamera, men då måste någon av de som pratar lämna samtalet.
  • Alla deltagare kan gå ut och in i samtalet (genom att slå av och på kameran) hur många gånger som helst.
  • Alla 4-5 platser behöver inte vara upptagna för att samtalet skall kunna pågå. Det räcker med att det finns en person med kamera påslagen.
  • Det gör inte heller något om ingen har sin kamera på vid ett eller flera tillfällen under övningen. Då väntar man bara tills någon slår på sin kamera.

Ledaren bjuder sedan in deltagarna att börja samtalet, samt informerar hur lång tid de har på sig. Eventuellt kan övningen avslutas med att alla deltagare får möjlighet att berätta vilka slutsatser de har dragit av samtalet. Dessa slutsatser kan vid behov noteras i ett dokument. Det är viktigt att ledaren poängterar att deltagarna inte behöver vara överens om slutsatserna.

Tidsåtgång

15–30 minuter.

Gruppstorlek

Passar i stora grupper.

Tips

I nya grupper som inte känner varandra så väl kan det ibland vara trögt att få igång samtalet. Det kan kännas läskigt att gå in i mitten och börja prata. Då kan det vara bra att värma upp innan, till exempel genom att först bearbeta temat i bikupor eller i ett gemensamt mingel.