Samspela

Det här vet jag, det här tror jag, det här vill jag veta

En metod för att ta reda på deltagarnas intressen och förkunskaper inom ett specifikt ämne. Metoden bidrar även till att skapa delaktighet kring ämnet.

Alternativ

Kategori

Tidsåtgång

Lång

Gruppstorlek

Liten, Mellan, Stor

Syfte

Att ta reda på deltagarnas förkunskaper och intressen inom ett specifikt ämne.

Genomförande

Digitala rummet

Ledaren förbereder en digital anslagstavla (till exempel padlet eller Jamboard) med tre rubriker/kolumner: det här vet jag, det här tror jag och det här vill jag veta (om till exempel mänskliga rättigheter, folkbildning eller annat tema, som gruppen ska jobba med). Alla deltagare skriver, under cirka fem minuter, vad de vet, tror och vill veta.

Därefter går gruppen tillsammans igenom vad som har skrivits. Ledaren läser högt och ger utrymme för kommentarer och klargörande frågor. När alla kolumner är redovisade fyller gruppen tillsammans på om något saknas i kolumn tre.

Tidsåtgång

20–45 minuter.

Gruppstorlek

Passar i alla grupper, oavsett storlek.

Tips

Variera gärna mellan att ha kameran på och av. När deltagarna tänker enskilt kan det till exempel vara bra att ha kameran avstängd. Vid genomgången är det bra om alla har sina kameror påslagna.