Samspela

Bygga ett tidningstorn/ett konstverk

En övning för att stärka gruppen genom lekfullhet och kreativitet.

Alternativ

Kategori

Tidsåtgång

Kort, Medellång, Lång

Gruppstorlek

Liten, Mellan, Stor

Syfte

Att stärka gruppen och att locka fram lekfullhet och kreativitet.

När passar metoden?

Passar bra i början av en utbildning när man vill locka fram lekfullhet och kreativitet.

Genomförande

Digitala rummet

Ledaren har innan övningen förberett ett tomt dokument med numrerade flikar (till exempel i Jamboard). Deltagarna ska nu, i mindre grupper, skapa ett gemensamt konstverk, det kan vara helt fritt eller på ett givet tema/motiv. Grupp 1 ska skapa sitt konstverk på flik 1, grupp 2 på flik 2 osv.

Ledaren börjar med att instruera övningen i storgrupp: hur verktyget fungerar, vilka funktioner deltagarna får använda, om det finns ett tema, samt hur lång tid grupperna har på sig. Till exempel: Skapa ett gemensamt konstverk på temat demokrati. Ni får bara använda “symbolen penna” och rita på fri hand. Eller: Skapa ett gemensamt konstverk på temat livet. Ni får bara använda de förvalda symbolerna eller figurerna.

Därefter delar ledaren länken till dokumentet i chatten och delar in deltagarna i mindre grupper om 4-6 personer och skickar ut dem i grupprum.

När alla är återsamlade får grupperna dela skärm, visa sina konstverk och berätta.

Tidsåtgång

Fysiska rummet:

Cirka 20 minuter. 15 minuter byggtid (inklusive gruppens planering), 5 minuter visning.

Digitala rummet:

Cirka 5 minuter i grupperna och 5 minuter per grupp för att berätta i helgrupp.

Gruppstorlek

Passar i grupper med minst 6 personer (minst 3 i varje grupp). I större grupper går det bra att enbart låta några redovisa i storgrupp.