Avsluta

Brevet till mig själv

En metod som ger deltagarna utrymme att reflektera enskilt kring den aktivitet de har varit med om.

Alternativ

Kategori

Tidsåtgång

Medellång

Gruppstorlek

Liten, Mellan, Stor

Syfte

Att ge utrymme för egen reflektion kring aktiviteten.

Genomförande

Digitala rummet

Alla deltagare får skriva ett brev till sig själva som ingen annan kommer att läsa. Breven mejlas till ledaren. Om det är möjligt tar ledaren på sig att posta breven inom en rimlig tid, förslagsvis inom 2–3 månader.

Förslag på vad breven kan handla om:

  • Tre insikter eller lärdomar
  • Det som berörde mig mest var…
  • En deltagare jag lärde mig mycket av var …
  • Som ett resultat av kursen ska jag….

När breven dyker upp några månader senare får deltagarna en påminnelse om aktiviteten de har varit med om.

Tidsåtgång

10–20 minuter.

Gruppstorlek

Passar i alla grupper, oavsett storlek.