Samspela

Brainstorm

En metod för att få fram så många idéer och associationer om ett ämne som möjligt. Alla får möjlighet att bidra.

Alternativ

Kategori

Tidsåtgång

Medellång

Gruppstorlek

Liten, Mellan, Stor

Syfte

Att ge alla deltagare möjlighet att bidra med tankar, idéer och associationer kring ett ämne och att få fram så många olika idéer och förslag som möjligt.

Genomförande

Digitala rummet

Ledaren uppmanar deltagarna att komma med förslag, idéer eller uppslag kring ett ämne. Ledaren bör uppmuntra alla att delta och poängtera att alla idéer är välkomna. Det gäller även idéer som verkar omöjliga, det vill säga att ingen censur får förekomma.

Ledaren antecknar alla förslag och idéer i ett gemensamt dokument (till exempel Word) eller i ett digitalt verktyg där det är möjligt att flytta, kommentera och kategorisera (till exempel Jamboard) och delar skärm. Det är viktigt att ledaren försöker återge deltagarnas yttranden så exakt som möjligt för att undvika att det blir ledarens tolkningar. Det går också bra att låta deltagarna själva skriva sina förslag i dokumentet/verktyget.

Efter brainstormen kan gruppen arbeta vidare på många olika sätt till exempel genom att välja några uppslag att diskutera vidare kring i smågrupper, värdera de olika förslagen genom pluppning eller gå vidare och kategorisera och analysera det som har kommit upp.

Variant

Övningen kan varieras på många olika sätt, t. ex. genom att deltagarna gör brainstorm i smågrupper, skriver upp sina idéer och förslag som på ett klotterplank.

Tidsåtgång

5–15 minuter.

Gruppstorlek

Passar i alla grupper, oavsett storlek.