Samspela

Bikupor

En metod som skapar delaktighet i ett samtal. Alla deltagare får möjlighet att uttrycka sina tankar och åsikter.

Alternativ

Kategori

Tidsåtgång

Kort, Medellång

Gruppstorlek

Liten, Mellan, Stor

Syfte

Att alla deltagare ska få möjlighet att uttrycka sina tankar i en fråga. Att skapa delaktighet i samtalet.

När passar metoden?

Bra när det behövs ett kort avbrott för reflektion.

Kan även användas för ett längre samtal, då med förberedda frågor.

Genomförande

Digitala rummet

Denna övning kräver ett videomötesverktyg med en funktion för gruppindelning.

Deltagarna samtalar (“surrar”) två och två eller tre och tre kring en fråga. Ledaren kan skicka med en fråga att surra kring eller låta samtalet vara helt fritt.

Innan deltagarna börjar prata bör ledaren informera om hur länge samtalen ska pågå och om grupperna ska återkoppla när samtalet fortsätter i helgrupp igen. Om grupperna ska återkoppla kan det vara bra att varje grupp utser en person som är förberedd på detta.

Tidsåtgång

2–15 minuter. Tiden kan anpassas efter temat och efter hur väl deltagarna känner varandra. Övningen kan användas som ett kort avbrott på 2-3 min, eller för ett längre samtal utifrån förberedda frågor.

Gruppstorlek

Passar i både små och stora grupper.

Tips

Ge bikuporna en rolig, oväntad fråga för att skapa god stämning i gruppen.