Bild: Scandinav Bildbyrå

Tips för digital studiecirkel eller utbildning

Här får du tips på saker att tänka på när du genomför en studiecirkel, utbildning eller workshop på nätet.

Framgångsfaktorer

Att planera och genomföra en digital studiecirkel eller utbildning har flera likheter med att planera en studiecirkel eller utbildning i det fysiska rummet. Det första du som ledare bör göra är att definiera vad du vill åstadkomma, vad du vill att deltagarna ska ha med sig när cirkeln eller utbildningen är klar. Utifrån det, planerar du innehåll och välj metoder. Därefter behöver du välja en digital plattform för ert möte. Det viktiga är att platsen svarar upp mot er grupps specifika behov.

I en nätbaserad miljö kan deltagarna lätt uppleva ett avstånd mellan sig och ledaren, övriga deltagare och materialen. Som ledare är det därför viktigt att planera för att skapa en social gemenskap, ett aktivt lärande där deltagarna lär av varandra. Det är viktigt att redan i starten underlätta för alla deltagares känsla av samhörighet i gruppen. Det är grundpelaren för en god lärgemenskap. En bra social gemenskap gör det lättare för gruppen att jobba mot gemensamma mål och att lära av och med varandra

Forskning kring distanskurser lyfter fram några viktiga framgångsfaktorer:

  • Att det skapas en social gemenskap bland deltagarna
  • Att deltagarna är aktiva i lärandet och också lär av varandra
  • Att det finns en tydlig handledar- och lärarnärvaro.

Cirkelledaren är facilitator

Som cirkelledare är det viktigt att vara motor och facilitator i processen. Det innebär:

  • Att i starten komma överens med gruppen om hur, när och i vilka kanaler ni kommunicerar under cirkeln/utbildningen.
  • Att regelbundet hålla kontakt med var och en av deltagarna via de överenskomna kanalerna
  • Att snabbt svara deltagare när de ställer frågor.
  • Att uppmuntra till kontakter mellan deltagarna så kommunikationen inte bara blir mellan ledare-deltagare utan också deltagare-deltagare.
  • Att även lägga in möjlighet till social samvaro på nätet och att också kunna dela personliga saker. Det kan till exempel vara att man möts över en videofika och att man har en chatt just för småsnack som inte är direkt kopplat till studierna.

Kom igång!

Före starten

Skicka information till deltagarna om var och hur ni ska mötas. Skicka till exempel en länk till den digitala plattform ni har valt. Bifoga gärna en kort instruktionsvideo om hur det kommer att se ut, vilka eventuella inställningar de bör göra osv. En idé är också att be dem fylla i en kort enkät om utrustning och erfarenheter kring videokonferens och nätbaserade studier. Det är viktigt att tonen i texten är enkel.

Interaktivitet så fort som möjligt

En av de första uppgifterna i introduktionen bör vara att deltagarna presenterar sig för varandra. Då får alla en bild av varandra och alla har snabbt fått ett ”att göra-uppdrag”.

Anpassa uppgifterna efter deltagarnas vana av distansstudier. Börja inte med en för avancerad uppgift. Att bifoga en bild eller spela in en video kan vara en alltför svår uppgift för många. Här gäller det att balansera mellan trygghet och utmaning. En tidig interaktivitet mellan deltagarna minskar upplevelsen av avstånd mellan deltagarna i gruppen. Att presentera sig blir starten på att bygga en social gemenskap.

Tydliga deadlines

Lägg upp en plan för cirkeln/kursen. Se till att det finns tydliga deadlines kring vilka uppgifter som ska genomföras, på vilket sätt och när dom ska vara klara.

Lärgrupper

Om ni är en större grupp kan det vara en bra idé att dela in deltagarna i mindre lärgrupper på cirka 3-5 personer. Lärgrupperna kan då hjälpas åt med uppgifter, ha egna videomöten etcetera. Det skapar en närmare lärgemenskap och gör det lättare att lära av varandra och ta del av varandras erfarenheter. Det ger också en ökad trygghet att ha ett närmare samarbete med en mindre grupp under en längre tid.

Kommunikation

Det finns många olika sätt att kommunicera i en studiecirkel. Ni kan mötas i videomöten, ha samtal i skrift, till exempel via en chatt där ni delar tankar och kommenterar varandras inlägg eller spela in en kort film och dela med varandra. Tänk på att variera kommunikationen. Vi är alla olika och olika sätt passar olika personer.

Det finns även en mängd olika verktyg du kan använda för att variera metoderna. Med verktyget mentimeter.com kan ni skapa olika slag av omröstningar. Med witeboard.com får ni tillgång till en gemensam tavla att skriva och rita på. Padlet.com är ett verktyg för att skapa och dela innehåll med andra. Du kan till exempel skapa digitala anslagstavlor själv eller i grupp tex för brainstorming.

När ni kommunicerar i skrift är det viktigt att det känns enkelt och lätt att skriva. Använd ett vardagligt och enkelt språk. Uppmuntra deltagarna att hellre skriva flera korta inlägg än några få långa. Försök åstadkomma ett samtal fast i skrift.

Videomöten

Att delta i ett videomöte kan för en del deltagare vara en utmaning både tekniskt och socialt. Vanan att delta i videomöten är väldigt olika och det är inte helt osannolikt att en deltagare aldrig har provat det. Som ledare är det en god idé att aktivt skapa trygghet för varje enskild deltagare inför deras första videomöte i studiecirkeln.

Videomöte på prov

En bra investering i relationen mellan ledare och deltagare kan vara att boka och genomföra ett kort videomöte på 5-10 minuter med varje enskild deltagare för att säkerställa att alla har rätt utrustning, har förstått hur de kopplar upp sig och hur utrustningen fungerar.

Ge gärna tips på hur de kan bidra till att skapa den bästa upplevelsen för sig och övriga på mötet genom att bland annat alltid ha sin mikrofon avstängd då de inte pratar, att försöka vara i en miljö utan bakgrundsljud och med god belysning och så vidare.

Under mötet kan du också gå igenom andra tekniska delar kring material och lärplattform. Ett sådant möte minskar upplevelsen av avstånd mellan deltagarna och ledaren.

Hur kan vi stötta dig vidare?

Om du samarbetar med Sensus har du möjligt att ta del av ytterligare kompetens och resurser. Det kan handla om tips, stöd och digitala lärtillfällen. Sensus har också tillgång till lärplattformen Learnify som kan användas för studiecirklar eller utbildningar.

Läs mer om vilket stöd du kan få