Så livestreamar du på YouTube med extern utrustning

Det kan låta krångligt, men med lite engagemang och kunskapsinhämtning kan du få till riktigt, riktigt bra live-sändningar på YouTube med extern utrustning för bild och ljud.

Stora möjligheter med extern utrustning

För att sända till en Youtube-kanal från extern sändningsutrustning krävs det att du kopplar din utrustning till en "omkodare", som sen skickar bild och ljud till din YouTube-kanal. Det finns en myriad av olika omkodare, och en omkodare kan både vara mjukvara och hårdvara. En lättanvänd och kostnadsfri mjukvaru-omkodare som vi kan rekommendera är Open Broadcaster Software (OBS).

När du du streamar till YouTube via en omkodare kan du göra mer med din livestream. Du kan sända det du ser på din skärm, använda extern maskinvara för ljud/video, använda flera kameror och mycket mer. I en omkodare kan du ansluta hur mycket utrustning du vill – det är bara tillgången till teknik och dina tekniska kunskaper som sätter gränserna.

En professionell sändning använder ofta många mikrofoner som mixas i extern mixer innan ljudet tas in i datorn och OBS. På samma sätt kan flera kameror användas, och den som sköter omkodaren kan växla mellan olika kameror för att producera sändningen.

Här är ett exempel på en livesändning med OBS-omkodare, extern kamera och mixat ljud: 

Här finns en video som inte kan visas pga dina cookie-inställningar

Spelaren kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube. Genom att visa spelaren godkänner du att cookies sparas från Youtube enligt deras villkor.
Gå till Youtube

Simpel princip

Principen är enkel: Det du vill få ut i din live-sändning måste först komma in i din omkodare. Omkodarens uppgift är sedan att skicka bild och ljud till YouTube som visar det på din YouTube-kanal.

Överföringen från omkodaren till YouTube görs genom att du i omkodaren anger en streaminglänk (URL) som bilden och ljudet ska skickas till, samt en streamingnyckel (Stream Key) – som ett lösenord – som berättar för YouTube att du har rättigheter att skicka bild och ljud till YouTube-kanalen.

Gör så här:

Logga in på YouTube och gå till studio.youtube.com. Klicka på "Skapa"-knappen (Create) uppe i högra hörnet och sedan "Sänd live" (Go live).

Här väljer du "Stream" i vänstermenyn för att komma till det YouTube kallar för ett "Kontrollrum" där du styr, startar och avslutar din livestream.

Bild på YouTube Stream

Här skriver du titel och beskrivning för din sändning och ställer in sekretessinställningar. Klicka dig vidare så kommer du till en vy som visar dina stream-inställningar, och det är här, nere till vänster under valet streaminginställningar (Stream settings) som du hittar/skapar en streamingnyckel och ser streaminglänken.

Streaminglänken (länken) och streamingnyckeln anger du sedan i inställningarna i din omkodare.

När allt gjorts rätt, kommer bild och ljud från omkodaren att dyka upp här i YouTubes kontrollrum. Det är en viss fördröjning, inte sällan 10-15 sekunder.

När du är redo för att kabla ut / sända din stream på din YouTube-kanal klickar du på "Sänd live" (Go live) i kontrollrummet. När du är klar klickar du på "Avsluta stream" (End stream).