Nåla fast en videoruta i Zoom

I ett möte med många deltagare kan det ibland vara skönt att begränsa antalet du ser. Det gör du genom att nåla fast utvalda videorutor i ditt Zoomfönster.

Både deltagare (participants) och mötesansvarig (host eller co-host) kan välja att nåla fast utvalda videorutor. För att funktionen ska fungera behöver minst tre personer delta i mötet. Det går att nåla fast upp till 9 videorutor.


Pin video

Det här är en inställning som bara påverkar din egen vy.

  1. Gå med muspekaren till den videoruta du vill nåla fast.
  2. För att få fram den lilla menyn, högerklicka eller klicka på de tre prickarna uppe till höger i videorutan.
  3. I menyn, välj ”Pin”.

Nu är den valda bilden fastnålad och den förblir stor oavsett om personen i bild pratar eller ej. För att ta bort inställningen klickar du på ”Remove Pin”, uppe till vänster i den aktuella videorutan. Beroende på vilka inställningar mötesansvarig har gjort, kan du som deltagare ha möjlighet att nåla fast upp till 9 videorutor med hjälp av”Pin”


Spotlight video (för host och co-host)

Spotlight video är en inställning som påverkar alla mötesdeltagers vy.

  1. Gå med muspekaren till den videoruta du vill nåla fast.
  2. För att få fram den lilla menyn, högerklicka eller klicka på de tre prickarna uppe till höger i videorutan.
  3. I menyn, välj ”Spotlight for Everyone”.

Nu är den valda bilden i strålkastarljuset och förblir stor oavsett om personen i bild pratar eller ej. Du kan lägga till fler videorutor genom att öppna respektive videorutas meny och välja ”Add Spotlight”. Det går att rikta strålkastaren på upp till 9 videorutor samtidigt.

Det är också möjligt att rikta om strålkastaren (ändra vilken videoruta som ska vara stor) genom att i menyn på den videruta du vill ta fram välja ”Replace Spotlight”.

För att ta bort strålkastaren från en videoruta klickar du på ”Remove Spotlight” i den aktuella videorutan. Om du har strålkastare på flera videorutor kan du stänga av funktionen för samtliga videorutor genom att klicka på ”Remove All Spotlights” i View-menyn längst upp till höger i Zoomfönstret.