Checklista för digitala workshops

Här är en checklista med konkreta tips för att hålla en digital workshop. Tipsen utgår från en situation där endast en person leder workshopen.

Det här kan vara bra att tänka på/göra för att deltagarna ska få en så bra upplevelse som möjligt:

Testa innan

  • Träna och testa innan, tillsammans med en ”provdeltagare”, så att du kan se hur det blir för deltagarna.

Starten

  • När du bjuder in deltagarna, poängtera att det är viktigt att de loggar in en stund innan mötet så att alla är redo när det startar. När de har loggat in är det viktigt att de stänger av ljudet.

Ljudet

  • Prata klart och tydligt och inte för fort.
  • Om du har din mikrofon placerad på bordet, tänk på att inte placera dina papper alldeles intill.

Kameran

  • Titta på kameran när du pratar, inte på skärmen.
  • Stå upp rakt framför kameran. Om ni står två framför kameran måste den som inte pratar stå still och inte ge ifrån sig något ljud/prata.

Körschema och manus

  • Tidsätt de olika momenten så att ni håller mötestiden.

Powerpoint

  • Om du använder ett bildspel är det bra att inte ha för många punkter per slide. Försök att sammanfatta ditt budskap i ett antal rubriker.
  • Variera dig gärna, använd även bilder. Låt presentationsprogrammet illustrera ditt budskap.