Använd VoteIT för digitala årsmöten

VoteIT är ett verktyg för att hålla möten på nätet. Systemet har stöd för digitala årsmöten i enlighet med svensk lag.

VoteIT för digitala årsmöten

I VoteIT finns det funktioner såsom talarlista, hantering av diskussioner, förslag och omröstningar. Det finns även stöd för mer avancerade omröstningar. Det finns hantering av yrkanden, dagordning med status på varje punkt (pågående, kommande, avslutad) och mycket mer som man kan behöva för ett årsmöte.

VoteIT utecklas och drivs av en ideell förening. Att få en egen instans av systemet kostar 10 000 kronor i medlemsavgift per år.

Ett årsmöte på VoteIT

Ett årsmöte som genomförs med VoteIT är ett asynkront möte, det vill säga att alla deltagare i mötet inte alltid är inne i mötet samtidigt. Till skillnad från ett traditionellt årsmöte pågår det under en längre tid och varje punkt kan ta allt från några timmar till flera dagar.

‍Guide till verktyget

voteit.se kan du prova VoteIT i ett demomöte. Där finns även tips och råd på vad du bör tänka på och hur du planerar ditt möte på bästa sätt.